Když se ocitnete v plné čekárně

23.01.2020

Milí rodiče našich pacientů prosíme vás o:

- TRPĚLIVOST a POCHOPENÍ pokud se ocitnete v plné čekárně. 

- respektování toho, že POŘADÍ PACIENTŮ URČUJE LÉKAŘ. Pokud máte něco akutního na srdci, sdělte to prosím sestře a nechte pořadí pacientů na lékaři. Není v našich silách vyšetřit všechny pacienty najednou.

- OHLEDUPLNOST - v ordinaci pak prosím nezapomínejte, že v čekárně stále čekají další. 

- VÝSTIŽNOU KOMUNIKACI - důvěřujte nám, že naše někdy rychlé a strohé dotazy směřují k co možná nejrychlejšímu řešení. Účelná komunikace je v těchto situacích potřebná na obou stranách.

- DŮVĚRU - Pokud máte pochyby o našem postupu či léčbě, prosím otevřeně s námi mluvte a sdělte nám své potřeby a obavy. 

Našim cílem je pracovat ve vzájemné důvěře, protože jen tak lze vytvořit podpůrné a uzdravující prostředí.

Děkuji. 

Kristina Otevřelová