Změny v obsazenosti ordinace 6/19

02.06.2019

Dr. Otevřelová...…..pondělí 3.6., 24.6.

Dr. Krejčí...…………….celý týden 10.-14.6., pátek 28.6.