Mimořádná opatření - COVID-19

22.03.2020

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE:

Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ!!!

S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE: 545 228 157, 774 618 611

V případě nutné návštěvy přicházíte jednotlivě (doprovod + pacient), ZVOŇTE NA ZVONEK (bude uzamčena čekárna, vpouštění pacientů po předchozím objednání, zazvonění), nasazená ústní rouška či jinak chránit obličej, jednorázové rukavice či dezinfekce rukou (bude připravena také v čekárně). V čekárně pokud možno omezte pohyb malých dětí v prostoru, hračky nebudou k dispozici.

Poradny dětí do 2 let probíhají ve stávajícím režimu, očkování malých dětí doporučeno bez odkladu. PORADNY BUDOU ČASOVĚ PŘESUNUTY PŘED ČAS PRO NEMOCNÉ, tzn. RÁNO ZDRAVÉ DĚTI, POTÉ NEMOCNÍ, VŠICHNI PO OBJEDNÁNÍ, VSTUP DO ČEKÁRNY JEDNOTLIVĚ. Zdraví - nemocní časově přísně odděleni.

Zbytná vyšetření/ošetření odložte.

V DOBĚ TĚCHTO OPATŘENÍ a zavřené ZŠ Bílovice n/Sv. je MOŽNO PARKOVAT V AREÁLU DVORA ŠKOLY.

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

Po ordinačních hodinách (do večerních hodin a víkendy), vzhledem k epidemiologické situaci (abychom minimalizovali kontakty ve zdravotnických zařízení), nabízíme poradenskou službu pro akutní případy na našem mobilním telefonním čísle 774 618 611  (zpráva či hovor), možno i přes aplikaci WhatsApp a Viber (zpráva, hovor, videohovor). 

VEŠKERÉ INFORMACE VELMI PŘEHLEDNĚ: www.koronavirus.mzcr.cz

Kontakt na krajskou hygienickou stanici Brno: 773 768 994

LOGOPEDIE od 16.3.2020 do odvolání ODPADÁ.