Podpora zdraví

21.03.2020

Máme spoustu možností, nejsme bezmocní! Od vitamínů, bylinek, homeopatie, odpočinku a pořádného spánku až po víru v sílu, která nás stvořila a rozhodnutí pro zdraví. 

Pár tipů z mnoha...

https://svethomeopatie.cz

https://healsummitcesko.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ME4nt1pO5oE

www.braco.me

https://www.youtube.com/watch?v=tybOi4hjZFQ

https://www.youtube.com/watch?v=6zgzLdZg31w


Z doporučení předních českých homeopatů - lékařů:

  • Dodržovat všechna protiepidemická opatření (hygienická i sociální)
  • Posílit imunitu (vitamín C, prebiotika, probiotika, Oscillococcinum (viz. jeho zrod z dob Španělské chřipky, kdy jím léčené pacienty výrazně podpořil). 
  • Každá individuálně nastavená homeopatická léčba pacienta stabilizuje a tím je jeho vlastním preventivním opatřením (profylaxí). Podporujeme nejslabší články organismu a tím zvyšujeme odolnost pacienta!
  • Na stabilizaci úzkostných tendencí (Gelsemium sempervirens, Arsenicum album)
  • U lehčích průběhů infekcí Covid-19 skvěle funguje Paragrippe: první den příznaků užívat 2 tablety každou hodinu (mimo čas spánku), druhý den 2 tablety 5x denně, následující dny 2 tablety 3x denně až do odeznění potíží + maximální dávky vitamínu C, probiotika+ podpora ledvin (Blokurima, Uroval, Basico).
  • Těžší průběh jde na plíce (cytokinová bouře) - Phosphorus9-15-30 CH+Antimoniumtartaricum9CH, případně přidat Pyrogenium9CH+Heparsulfur15-30CH. U fatálních průběhů Carbovegetabilis5CH, Kalium carbonicum 5CH, Lycopodiumclavatum5CH.
  • Pro seniory nebo pacienty, kteří prodělali zápal plic lék Sérum de Yersin15CH- 5 granulí jednou nebo dvakrát týdně. 
  • Rekonvalescentů: China9CH -Kalium phosphoricum 9CH- Sulfur 9CH

 Promořenost populace zvýší její odolnost. Takže z virologicky "naivních"lidí, kteří nemají imunitní zkušenost s daným virem, se stane po prodělání virózy imunologicky odolná populace. Je to jediná cesta, než budeme schopni zhotovit vakcínu. 

V současné situaci je třeba vidět i to, že prodělaná viróza je pro naši imunitu nezaměnitelnou zkušeností do budoucna!