PROVOZ ORDINACE - opatření COVID19 

02.09.2020

Milí pacienti a jejich rodiče, 

na základě doporučení MZČR je provoz ordinace opět upraven  viz.body níže. 

Velice děkujeme za pochopení, respektování a spolupráci. 

1. Prosíme striktně o telefonické objednání zdravých i nemocných pacientů. Opatření má zamezit shlukování více pacientů v čekárně a pomoci toto lépe organizovat.

2. Nechoďte prosím s drobnostmi. Zvažte, jestli je dítě opravdu tak nemocné, že je nutná návštěva u lékaře anebo lehký infekt zvládnete doma i sami klidem, péčí, odpočinkem, vitamíny.... V případě pochybností samozřejmě je možno stav konzultovat telefonicky s námi. Nutné ošetřovné vystavíme i po telefonické konzultaci.

3. S pacientem opět pouze jedna osoba jako doprovod.

4. Rouška na ústech je nutná, dezinfekce na ruce bude dle potřeby připravena v čekárně.

5. V čekárně se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.