Informace o nás

MUDr. Kristina Otevřelová   * 1977 

 Vzdělání:

2009       Atestace z Praktického lékařství pro děti a dorost

2005       Atestace z oboru Pediatrie prvního stupně

1996 – 2002      Lékařská fakulta MU v Brně

1992 – 1996      Gymnázium Křenová, Brno

1984 – 1992      Základní škola

Praxe:   

2009 -       Praktický lékař pro děti a dorost v Bílovicích nad Svitavou

2006 – 2009      Zastupující praktická dětská lékařka, částečný úvazek

2002 - 2005       Sekundární lékař Klinika dětské onkologie FN Brno

Ostatní: 

2014   Seminář "Intenzivní Cesta a Pokročilé nástroje" - terapeutická metoda CESTA („The Journey“) dle Brandon Bays 

         Seminář "Cesta - nástroje pro inspirativní přístup k dětem" - terapeutická metoda CESTA dle Brandon Bays

2008    Kurz Respektovat a být respektován

2007    Kurz Montessori pedagogika – přirozené vzdělávání                    

2006      Kurz Jak podpořit přirozený vývoj dítěte

Dvě dcery (2005, 2012)

 

MUDr. Libuše Krejčí *

1974  Ukončení studia lék. fakulty Brno

1977  Atestace I.st. pediatrie

12 let práce na dětském odd. nem Svitavy + částečný úvazek na venkovském obvodě, kojenecký ústav Svitavy, novozenecké oddělení.,alergologická ambulance

1986 přesun na obvod Brno-město, od r. 1993 práce tamtéž jako OSVČ,  Licence: pediatrie, PLDD

2011 - odchod do důchodu

2012 - zástup v Bílovicích n. Sv.

25 let účast na službách LSPP


Zdravotní sestra Barbora Paráková * 1977

1992 - 1996 SZŠ-obor dietní sestra

1996 - 1998 Pomaturitní studium - obor Všeobecná sestra

1998 - 2007 Vojenská nemocnice - interní odd.

2007 - 2015 Rodičovská dovolená, 2 děti

2012 - Kurz Efektivního rodičovství