Anabell - brožurka "Poruchy příjmu potravy"

11.05.2021

Velmi pěkná brožura vydaná sdružením Anabell ( sdružení zabývající se léčbou a podporou lidí s různými poruchami příjmu potrav). Doporučuji nejen pro nemocné, ale i jejich blízké. 

A výše krátké informace pro rodiče s dětmi trpícími poruchou příjmu potravy.