PRVNÍ POMOC

Při akutních stavech volat RZP - 155

Dětská pohotovost mimo naši ordinační dobu - Dětská nemocnice FN Brno, ul.Černopolní 9, Brno, tel. 532 234 935

Toxikologické středisko při požití léků, čistících prostředků či jedovaté rostliny: tel. 224919293 nebo 224915402

Manuál první pomoci:

https://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Sweden_loves_childres/Prvni_pomoc_Sweden_Loves_Children.pdf