MUDr. Kristina Otevřelová

Vzdělání:

2009 Atestace z Praktického lékařství pro děti a dorost

2005 Atestace z oboru Pediatrie prvního stupně

1996 - 2002 Lékařská fakulta MU v Brně

Praxe:

2009 - Praktický lékař pro děti a dorost v Bílovicích nad Svitavou

2006 - 2009 Zastupující praktická dětská lékařka, částečný úvazek

2002 - 2005 Sekundární lékař Klinika dětské onkologie FN Brno

Dvě dcery (2005, 2012)

MUDr. Libuše Krejčí

1977 Atestace I.st. pediatrie

12 let práce na dětském odd. nem Svitavy, kojenecký ústav Svitavy, novozenecké oddělení.,alergologická ambulance

1986 PLDD Brno-město

2011 - odchod do důchodu

2012 - zástup v Bílovicích n. Sv.

25 let účast na službách LSPP

Barbora Paráková

1992 - 1996 SZŠ-obor dietní sestra

1996 - 1998 Pomaturitní studium - obor Všeobecná sestra

1998 - 2007 Vojenská nemocnice - interní odd.

2007 - 2015 Rodičovská dovolená, 2 děti