Potřebuji vyřídit - posudky, potvrzení

Níže tři uvedené posudky (MŠ, SŠ, Posudek pro zotavovací akci) vystavujeme bez vyšetření dětí, není nutné se objednávat. Pokud nám provoz ordinace dovolí, vystavujeme na počkání. V opačném případě se domluvíme na termínu vyzvednutí.  

               (POTVRZENÍ O PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID - V ORDINACI NEVYDÁVÁME. Certifikáty o                    prodělaném onemocnění ke stáhnutí: https://ocko.uzis.cz/ . Do mobilního telefonu lehce stáhnete                     načtením QR kódu z mobilní aplikace TEČKA.)

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO ZOTAVOVACÍ AKCI - tábory, školy v přírodě, školní lyžařský kurz. Univerzální formulář, přinesete předvyplněný nebo máme u nás v ordinaci. Nutné doložit poslední zprávy z odborných vyšetření (alergologie, neurologie, kardiologie,..). Potvrzení platí 2 roky, pokus nedojde k vážné změně změny zdravotního stavu. Cena 150Kč

POTVRZENÍ DO MŠ - Formulář vydává MŠ, přineste vyplněný, cena 100Kč, každý další 50Kč

POTVRZENÍ PRO SŠ - Je třeba přinést řádně vyplněnou přihlášku (údaje o dítěti i žádané škole, včetně kódu i názvu oboru). Vystavujeme Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pro každou školu či obor zvlášť. Omezení ze zdravotních důvodů pro vybraný studijní obor se řídí Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Cena je 150Kč za jeden posudek.


POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ - NUTNO SE OBJEDNAT. Zhodnotíme zdravotní stav, případné známky infekčních chorob, v některých případech odběr - výtěr krk, nos, konečník pro zjištění přenosných infekcí ( výtěr není nutnost, ale pokud bude nutnost výtěry provést, bude vystaven potravinářský průkaz až s výsledky vyšetření za 3 dny). Cena 200Kč.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - NUTNO SE OBJEDNAT, vystavení potvrzení je spojeno s prohlídkou. Cena 300Kč. Součástí je i vyplněný dotazník - Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti, prosíme přinést  vyplněný. Odkaz ke stažení: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.detskylekar.cz%2Ffiles%2Fshow-node-file%3Fattachment_id%3D7236%26node_id%3D19047&wdOrigin=BROWSELIN

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA -  NUTNO SE OBJEDNAT. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb., vydané MZ ČR), formulář máme vlastní univerzální nebo si přinesete z oddílu. Součástí vyšetření je prohlídka dítěte (váha, výška, TK, vyšetření zraku, vyšetření moče) +  dotazník sportovce - viz.níže. Platnost posudku 1 rok, cena 250Kč. Pro vstupní-první potvrzení výkonnostního sportu (účast na organizovaných sportovních soutěžích) je nutné přinést klidové EKG vyšetření, lze získat na těchto pracovištích:

 Dětská nemocnice FN Brno, kardiologická ambulance, tel.532 234 480         

MUDr.Jelínek, Černopolní 3, Brno, tel.545 213 037

MUDr. Weinberger, Poliklinika Zahradníkova 2/8, Brno, tel.541 552 275

Součástí posudku je Dotazník sportovce zaměřený na výskyt závažných onemocnění srdce s rizikem náhlé srdeční smrti, prosíme přinést vyplněný, ke stáhnutí: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.detskylekar.cz%2Ffiles%2Fshow-node-file%3Fattachment_id%3D7746%26node_id%3D19047&wdOrigin=BROWSELINK