PlusOptix v naší ordinaci

12.05.2022

Provádíme screening zraku pomocí přístroje PluxOptix.

Měření je bezkontaktní, snímá obě oči zároveň, je to spolehlivý test refrakce (myopie, astigmatismu, hypermetropie, anisometropie), velikost zornic, vzdálenost zornic a asymetrie rohovkových reflexů. Není nutná spolupráce dítěte, samotné měření je velmi rychlé.

Dětem předškolního věku je od 1.1.2022 hrazeno pojišťovnou 2x (4x v případě oční vady v rodině). Starším dětem za úhradu. 

Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady oka (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku (v naší ordinaci měříme v rámci poraden v 10ti měsících a 18ti měsících věku dítěte, ev.i později ve 2 a 3 letech při očních vadách v rodině). Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

 Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti jednoho oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady.

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se může dlouhou dobu vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Normální vyšetření zraku lze provést teprve ve chvíli, kdy dítě umí mluvit. Tato vyšetření navíc nemusí refrakční vady spolehlivě odhalit.

Při diagnóze tupozrakosti až při zahájení školní docházky, je již pravděpodobnost na nápravu zraku velmi malá.

Plusoptix je určený k preventivnímu screeningovému vyšetření, záchytu refrakčních vad u dětí v rizikovém období, tj. ve věku od 6 měsíců do 3 let (lze samozřejmě provádět screening i u starších).

https://plusoptix.cz/pro-rodice/